O obci Borová Lada

Obec Borová Lada se nachází v krásné části Šumavy na okraji Šumavských plání mezi Vimperkem a Kvildou.

Z historie Borových Lad

V roce 1721 na území dnešních Borových Lad zřídil majitel vimperského panství (jehož součástí dnešní Borová Lada byla) František Adam ze Schwarzenbergu knížecí revír a o tři roky později zde stála první stavba – dřevěná lovecká chata.

  • historie / 12840
  • historie / 12841
  • historie / 13185
  • historie / 13186
Vznik obce
Samotný vznik obce se datuje až do roku 1750, kdy kníže Schwarzenberg podnítil na dosud neosídleném území založení tzv. „dominikálních“ obcí.
Prvními obyvateli Borových Lad, tehdy nazývaných „Jagerhauser“ (lovecké domky), byli převážně dřevorubci.

Borová Lada se postupně rozrostla na několik desítek domů se zhruba čtyřmi sty obyvatel, převážně německé národnosti. Zřejmě i proto zůstal tehdejší německý název Ferchenhaid obci až do konce druhé světové války. Po ní získala obec jméno Bříza a až od 5. února 1948 nese obec (po upřesnění překladu původního jména ze staroněmčiny) dnešní název Borová Lada.

Zajímavosti

Chalupská slať
Chalupská slať
Chalupská slať je rozsáhlé rašeliniště, které se rozkládá mezi obcemi Borová Lada a Nový Svět. Většina její rozlohy je turistům nepřístupná, výjimkou je naučná stezka v těsném sousedství Borových Lad. Povalový chodníček se dvěma zatávkami Vás dovede až k největšímu rašeliništnímu jezírku v Čechách.
Kaple svaté Anny
Kaple svaté Anny
V roce 1860 byla nedaleko Borových Lad postavena kaplička zasvěcená sv. Anně, s křížovou cestou. Od té doby až do konce druhé světové války se zde pravidelně konala Annenská pouť (nazývaná také Annafest) s bohoslužbami. Po druhé světové válce kaplička, podobně jako mnoho jiných památek, chátrala, až byla roku 1956 zbořena. Po roce 2000 obec Borová Lada kapličku znovu postavila podle dochovaných obrazů a fotografií.
Stezka Krále Šumavy
Stezka Krále Šumavy
Naučná stezka vedoucí z nedalekého Nového Světa kolem šumavských slatí a rašelinišť k pramenům Vltavy ve stopách dávných pašeráků i méně dávných převaděčů.